Hva er nærkontaktutvalget?

Nærkontaktutvalgets medlemmer arbeider frivillig for best mulig arbeidsvilkår for ledelse og medarbeidere med tilrettelagt arbeid ved AoK.

Utvalget arbeider positivt og konstruktivt med å finne- og peke på muligheter for kontinuerlige forbedringer av virksomheten.

Utvalgets rolle er å være både vakt- og sporhund for best mulige arbeidsdager for alle ansatte ved AoK.

Mestring, læring og deltagelse.

Telefonsentral:

92 03 01 20