Nyttig informasjon

for våre arbeidstakere

Tjenesten retter seg mot personer som har fått nedsatt sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid på grunn av sykdom, skade eller lyte, og personer som av sosiale grunner har vanskelig å klare seg i et ordinært arbeidsmarked.

Vi holder til på Borgejordet 23 i Larvik. Bussforbindelse fra alle hold, ca 400 meter fra Nansetgata og 200 meter fra Frankendalsveien

Ta kontakt for å finne ut mer om utplassering og arbeidstrening hos oss.

Ønsker din kommune eller arbeidsplass å komme på besøk?

Ta kontakt for å avtale omvisning hos oss!

Ny arbeidstaker?

AOK
Dersom man ønsker arbeid/aktivitetsplass ved AoK må man henvende seg til oss, eller direkte til kommunens tjenestekontor.

Henvender man seg til AoK vil man få tilbud om en omvisning og informasjon om stedet. Samtidig blir vi litt kjent med deg og hører hva du kunne ønske deg og hva du har behov for.

Man må søke om tjenester for  få plass hos oss, denne søknaden behandler kommunens tjenestekontor. Dersom man fyller kriteriene for å få plass hos oss, blir man enige om en dato for oppstart og så er arbeidshverdagen i gang.

HUSET ELLER NÆRMILJØSENTERNE
Huset og Nærmiljøsenterne er åpent for alle. Her er det ingen søknadsprosess i forkant av å bruke tjenesten.

Dersom man ønsker en omvisning eller informasjon om de forskjellige tilbud tar man kontakt med stedene og personalet vil hjelpe deg videre.

GRØNN OMSORG
Dersom man ønsker plass på Grønn Omsorg søker man på lik måte som til AoK.

Her kan du sende oss en hilsen, et spørsmål, ris eller ros 🙂

7 + 10 =