Hva er nærkontaktutvalget?

Hva er nærkontaktutvalget?

Nærkontaktutvalgets medlemmer arbeider frivillig for best mulig arbeidsvilkår for ledelse og medarbeidere med tilrettelagt arbeid ved AoK. Utvalget arbeider positivt og konstruktivt med å finne- og peke på muligheter for kontinuerlige forbedringer av virksomheten....